Nowa Ch³odnia £ódĽ
O firmie  |  Ch³odnia sk³adowa  |  Us³ugi logistyczne  |  Kontakt
 

Kontakt


_______________________________________________
Nowa Ch³odnia £ód¼ Sp. z o.o.
91-203 £ód¼, ul. Traktorowa 170

kontakt: +48 42 652 29 07
_______________________________________________
Nowa Ch³odnia Sp. z o.o. oddzia³ w Bydgoszczy
ul. Wschodnia 23
85-779 Bydgoszcz

kontakt: 696-481-778
________________________________________________
e-mail: sekretariat@nowachlodnia.pl 


 Nowa Ch³odnia £ód¼ Sp. z o.o. 91-203 £ód¼, ul. Traktorowa 170, tel.: 42 652 29 07 , sekretariat@nowachlodnia.pl
netBOX - Strony internetowe